Object

Title: Determination of peat elasticity modulus (constrained modulus) based on field measurement using simplified consolidation model = Określenie modułu ściśliwości torfu na podstawie badań terenowych w oparciu o uproszczony model konsolidacji

Creator:

Olszewska, Magdalena

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono metody wyznaczania modułu ściśliwości torfu w oparciu o pomiar osiadania nasypu przeciążającego. Autorka proponuje dwie metody: pierwszą, która nie uwzględnia wzmocnienia gruntów organicznych w wyniku osiadania oraz drugą uwzględniającą proces wzmocnienia. ; W oparciu o przedstawione metody określono moduł ściśliwości torfu na podstawie symulacji komputerowej, dla pierwszego przypadku w celu weryfikacji metod oraz drugiego przypadku dla warunków rzeczywistych w rejonie Szczecina w Polsce.

Abstract:

The article presents methods to determine the peat elasticity modulus based on settlement measurement of the preloaded embankment. The author proposes two methods: the first does not take into consideration the strengthening of the soil as a result of the settlement and the second includes the strengthening process of soil related to the settlement. ; Based on the presented methods, computer simulations were performed in the first case for the assumed embankment in order to verify the methods and in the second case for the real conditions in the area of Szczecin, Poland.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67454

DOI:

10.2478/ceer-2018-0017

Pages:

18-30

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information