Object

Title: Effectiveness of ozonation in decomposition of clofibric acid and bisphenol a in model water solutions = Skuteczność ozonowania w rozkładzie kwasu klofibrowego i bisfenolu A w modelowych roztworach wodnych

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Abstract_pl:

Artykuł zawiera krótką charakterystykę związków zaliczanych do grupy PPCP (Farmaceutyki i produkty pielęgnacyjne) i EDC (związki endokrynnie czynne) wraz z przedstawieniem metod ich usuwania stosowanych w typowych zakładach oczyszczalni ścieków, stacjach uzdatniania wody jak również opisem innych metod analizowanych w warunkach laboratoryjnych. ; Artykuł przedstawia także wyniki badań rozkładu wybranych związków (kwas klofibrowy, bisfenol A) w modelowych roztworach wodnych przy użyciu zaawansowanej techniki utleniania - ozonowania. O wyborze związków do badań zadecydowała głównie ich powszechność występowania oraz znaczna produkcja. Głównym celem badań jest zaprojektowanie odpowiedniej aparatury wytwarzającej ozon, która może być zastosowana na skalę techniczną. ; Dodatkowo w artykule opisano mechanizmy migracji tych związków wraz z określeniem ich źródeł w środowisku. Dalsze etapy badań obejmują identyfikację produktów pośrednich rozkładu analizowanych związków, a także poznanie dokładnego mechanizmu zachodzącego podczas stosowania różnych metod degradacji.

Abstract:

The article contains a brief characteristic of the compounds counted among PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products) and EDCs (Endocrine Disrupting Compounds) along with the presentation of their removal methods used in typical WWTPs (Wastewater Treatment Plants), WTPs (Water Treatment Plants) as well as different methods examined in laboratory conditions. ; The article also shows the results of the tests on decomposition of the selected compounds (clofibric acid, bisphenol A) in model water solutions with the use of advanced oxidation technique - ozonation. The compounds were selected because of their commonness and large volume of production. The main purpose of the research is to design an appropriate equipment generating ozone that could be used in a technical scale. ; The mechanisms of the compounds migration as well as their sources in the environment are described in the article. Further studies concerning identification of the by products of these compounds decomposition as well as recognition of the precise mechanisms occurring during different methods application need to be examined in the future.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47132

Pages:

69-88

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information