Object

Title: Teachers` creativity and innovation: the key to educational change = Kreatywność nauczycieli i innowacja: klucz do zmian w edukacji

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Globalizacja i rewolucja technologiczna przekształciły procesy gospodarcze, kulturowe i społeczne na całym świecie. Współczesne społeczeństwa wymagają od nauczycieli wdrażania nowych praktyk pedagogicznych, mających na celu poprawę jakości edukacji. Przegląd badań wskazuje, że twórczość i innowacyjność nauczycieli są nierozłącznymi i współzależnymi sojusznikami edukacji emancypacyjnej. Dlatego ważne jest, aby w systemie edukacji byli zatrudniani odpowiednio przeszkoleni i dobrze opłacani nauczyciele oraz urzędnicy, którzy kreują sposób pracy, tak aby tworzyć środowisko sprzyjające twórczości i innowacyjności.

Abstract:

Globalization and technological revolution have transformed economic, cultural and social processes around the world. Modern societies require that teachers introduce new pedagogical practices to improve the quality of education. An overview of theoretical contributions suggests that creativity and innovation are inseparable and interdependent allies in emancipatory education. That is why it is important for education systems to employ adequately trained and well-paid teachers and officials who create an environment conductive to creativity and innovation.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79573

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.14

Pages:

221-232

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information