Object

Title: Kreatywność jako przedmiot badań edukacyjno-muzycznych = Creativy as a subject of research in music education

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Artykuł zawiera rozważania teoretyczno-badawcze na temat kreatywności muzycznej. Wskazano na działania artystyczne w zakresie ekspresji twórczej, odtwórczej i percepcji na podstawie wybranych rozwiązań systemowych kształcenia muzycznego. Podkreślono znaczącą i kreatywną rolę zarówno nauczyciela, jak i ucznia, będących uczestnikami procesu edukacyjno-artystycznego. Autorzy ukazują różne podejścia badawcze i podkreślają pilną potrzebę prowadzenia badań, aby ukazać rzeczywisty obraz realizacji kreatywnej edukacji muzycznej.

Abstract:

The article contains theoretical and research considerations on musical creativity. It focuses on artistic activities in the areas of creative and reproductive creativity and perception, referring to selected systemic solutions in music education. It is emphasized that both teachers and pupils, active participants in the artistic and educational process, play an important and creative role in the course of music education. The authors show different research approaches and emphasize the urgent need to conduct research showing the true picture of the implementation of creative music education.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79571

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.12

Pages:

191-204

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information