Object structure

Creator:

Korlak-Łukasiewicz, Anna

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Title:

Innowacje w pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością = Innovations in social work with people with disabilities

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Subject and Keywords:

innowacja ; niepełnosprawność ; praca socjalna ; innovation ; disability ; social work

Abstract_pl:

W ostatnim półwieczu we współczesnym społeczeństwie doszło do rewolucji w sposobie postrzegania, wspierania i leczenia osób z niepełnosprawnością oraz współdziałania z nimi. Dotychczasowe modele pracy z osobami z niepełnosprawnością obecne w pracy socjalnej straciły swoją rację bytu na rzecz nowych, innowacyjnych podejść. Profesjonalni pracownicy socjalni będą musieli sprostać nowemu wyzwaniu jakim jest prawo do samostanowienia osób z niepełnosprawnością.

Abstract:

In the last half-century, there has been a revolution in the way contemporary society perceives supports, and treats people with disabilities, and interacts with them. The previous models of working with such people used in social work have been replaced with new, innovative approaches. Professional social workers will have to face the new challenge consisting in the right of people with disabilities to self-determination.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.11

Pages:

177-186

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego