Object

Title: The influence of high technologies on the formation of high-order consciousness = Wpływ technologii zaawansowanej na kształtowanie myślenia wyższego rzędu

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

W artykule autorzy zajmują się problemem rozwoju myślenia wyższego rzędu. Tekst zawiera przegląd podejść do transformacji koncepcji refleksyjnego myślenia projektowego na myślenie wyższego rzędu. Autorzy doszli do wniosku, że droga do odpowiedzi jak zaspokajać zapotrzebowanie społeczeństwa na osoby o wysokim poziomie myślenia, rozpoczyna się od analizy procesów uczenia się i nauczania. Hipotezę tę przetestowano na przykładzie grupy studentów Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Nowosybirsku. Wyniki eksperymentu doprowadziły do wniosku o możliwości zastosowania zaawansowanej technologii jako czynnika przyczyniającego się do rozwoju myślenia wyższego rzędu (w tym samoświadomości).

Abstract:

Keywords: high-order thinking, development of thinking, education system, digital technologies. The authors address the problem of the development of high-order thinking. The article offers an overview of approaches to actualizing the transformation of the concept of reflexive design thinking to higher-order thinking. The authors concluded that society?s demand for higher-order thinkers can be solved by reviewing the construction of the learning process. This hypothesis was tested on the example of the B.A. students of vocational training at Novosibirsk State Pedagogical University (NSPU). The results of the experiment led to the conclusion about the possibility of using high technology as a factor contributing to the development of high-order thinking (including self-consciousness).

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79568

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.09

Pages:

151-160

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information