Object

Title: Innovative language learning/teaching process in higher education institutions. A Polish-Lithuanian comparative study = Innowacyjne nauczanie/uczenie się języka obcego w szkole wyższej. Polsko-litewskie badanie porównawcze

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono przegląd innowacyjnych metod nauczania/uczenia się języka obcego. Następnie metody te zestawiono z realiami polskiej i litewskiej szkoły wyższej. Celem badania było sprawdzenie, które z nowoczesnych technologii są wykorzystywane przez nauczycieli języków obcych, a które technologie należałoby wprowadzić i dlaczego. W badaniu wzięło udział 100 polskich i 100 litewskich studentów. Zakładano, że ankietowani, z uwagi na przynależność do pokolenia cyfrowych tubylców, będą oczekiwać ich wykorzystania na zajęciach z języka obcego. ; Badanie pokazało, że najczęściej wykorzystywanymi narzędziami są pliki audio i materiały pochodzące z Internetu. Ponadto wśród studentów litewskich popularne są rzutniki multimedialne i laboratoria językowe, a wśród studentów polskich - słowniki online i tablice interaktywne. Badanie pokazało, że nowe technologie są popularne i przydatne w nauczaniu języków obcych, co z kolei każe zastanowić się nad ich efektywnym użyciem.

Abstract:

The article reviews innovative educational technologies. A theoretical review of innovative teaching/learning methods is then juxtaposed with Polish and Lithuanian higher education reality. The aim of the survey was to find out what modern technologies are used in foreign language teaching and what modern technologies the respondents would like to have used in the foreign language classroom, and why. 100 Polish and 100 Lithuanian university students were asked to fill in a questionnaire. As digital natives, the respondents were expected to be familiar with modern technologies and willing to use them in foreign language learning. ; The study shows that the most popular innovative technologies among both Polish and Lithuanian students are audio files; Internet resources are also frequently used. In the Lithuanian group, projectors as well as language laboratories are popular, while in the Polish group, online dictionaries and interactive boards are commonly used. The respondents also suggested a list of technologies to implement. The results show how useful modern technologies are in foreign language teaching/learning, which requires further discussion on how to use them effectively.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79567

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.08

Pages:

135-150

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information