Object

Title: 3D printing skills as a resource for the development of creativity in middle childhood = Umiejętności obsługi drukarek 3D jako zasób wspierający rozwój kreatywności w średnim dzieciństwie

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Celem artykułu jest opisanie projektu Dream Makers. Głównym celem tego projektu było wsparcie rozwoju kreatywności myślenia i umiejętności w edukacji przedszkolnej poprzez działania związane z drukiem 3D. Główne koncepcje projektu to kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości. Ta perspektywa jest dobrze ugruntowanym obszarem badań, który sprzyja duchowi przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności, które łączą aspekty społeczno-emocjonalne, takie jak pewność siebie, przywództwo, kreatywność, motywacja, odporność i poczucie własnej skuteczności. ; W artykule przedstawiono podstawowe informacje obejmujące główne koncepcje działań projektu, a następnie opis przeprowadzanych procesów wdrażania i projekt ewaluacji. Autorki mają nadzieję, że projekt ten będzie przydatny dla nauczycieli i innych naukowców realizujących podobne projekty, zwłaszcza z dziećmi w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, aby rozwijać swoje umiejętności, co może dać im pewną przewagę w przyszłości.

Abstract:

The article aims to describe the Dream Makers Project. The main objective of the project is to improve creative thinking and skills at the stage of pre-school education through 3D printing activities. The main concepts of this project are entrepreneurship education and training. This perspective is a well-established field of study that fosters entrepreneurial mindsets and skills which integrate socio-emotional aspects, such as self-confidence, leadership, creativity, motivation, resilience and self-efficacy. ; The article presents the background information on the main concepts of project activities and, next, describes the processes of project implementation and the evaluation project. The authors hope that this project will be useful to teachers and other researchers who conduct similar projects, especially among economically disadvantaged children, in order to help children develop skills which can benefit them in the future.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79566

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.07

Pages:

123-134

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information