Object

Title: Migrantki jako kreatorki własnego życia = Women migrants as creators of their own life

Creator:

Krasnodębska, Anna

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Celem prezentowanego tekstu było zbadanie kobiet migrantek w aspekcie ich otwartości na nowe doświadczenia. Wyniki badań wykazały, że badane kobiety przed decyzją o wyjeździe charakteryzowało myślenie produktywne generowane przez nowe dla nich, często dramatyczne sytuacje życiowe (brak pracy, jej utrata, zadłużenie itp.,). Tego typu sytuacje stały się podstawą do podjęcia ryzyka reakcji nietypowych mogących przynieść użyteczne efekty. Sam pobyt migracyjny przyczynił się do zmiany myślenia o świecie, zmiany przekonań, budowania na nowo ról szczególnie w obszarze rodzinno-zawodowym. Okazało się także, że badane kobiety podejmowały próby działań zmierzających do kontroli swoich stanów emocjonalnych, rozwoju cech charakteru oraz poznania samej siebie. Zatem można wskazać, że wyjazd przyczynił się do "transgresji emancypacyjnej".

Abstract:

In the presented text on migratory women, migration was shown as an important factor in innovation and transgressive activities. The aim of the study was to explore the openness of women migrants to new experiences. The results of the survey show that before taking the decision to migrate, the women had been characterized by productive thinking generated by new, frequently dramatic life situations (lack or loss of job, debt, etc.). Such situations led those women to risk atypical actions that could bring positive effects. The migratory stay itself contributed to changes in their thinking about the world, changing their beliefs, building new roles in the family and the professional area. It was revealed that migrant women attempted to control their emotional states, develop character traits and self-knowledge. It may be stated thus that migration contributed to their "emancipatory transgression".

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79552

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.06

Pages:

105-119

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information