Object

Title: Czy płeć twórcy ma znaczenie? Przekonania nauczycieli na temat charakterystyki kreatywnego chłopca oraz kreatywnej dziewczynki = Does the gender of the creator matter? Teacher`s beliefs about the characteristics of a creative boy and a creative girl

Creator:

Gralewski, Jacek

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Obserwowana dysproporcja mężczyzn nad kobietami w zakresie osiągnięć twórczych, mimo udokumentowanego braku różnic w zakresie nasilenia zdolności twórczych między kobietami i mężczyznami, może wynikać z różnych ścieżek socjalizacji i edukacji chłopców i dziewcząt. Celem tekstu uczyniono porównanie przekonań nauczycieli na temat charakterystyki kreatywnego chłopca oraz kreatywnej dziewczynki. W badaniu wzięło udział 128 doświadczonych nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. ; Wyniki badań wykazały znaczne zróżnicowanie przekonań nauczycieli na temat charakterystyki dziewcząt i chłopców w zakresie kreatywności. O ile badani nauczyciele nie dostrzegali różnic w zakresie pomysłowości i oryginalności chłopców i dziewcząt (t = 0, 96; p > 0, 05; d = 0, 08), to w ich przekonaniu kreatywna dziewczynka była postrzegana jako istotnie bardziej sumienna (t = 7, 03; p < 0, 05; d = 0, 62) oraz podporządkowana oczekiwaniom innych osób (t = 4, 34; p < 0, 05; d = 0, 38) niż kreatywny chłopiec. Ujawnione różnice analizowano teoretycznie (teorie twórczości, społeczno-kulturowe koncepcje płci).

Abstract:

Despite the lack of documented differences in the intensity of creative abilities between women and men, the observed disproportion between men and women in terms of creative achievements may result from different socialization and education paths of boys and girls. The purpose of the article is to compare teachers` beliefs about the characteristics of a creative boy and a creative girl. 128 experienced kindergarten and elementary school teachers were involved in the study. ; The research results showed a significant diversity of teachers` beliefs about the characteristics of girls and boys in terms of creativity. While the surveyed teachers did not notice differences in the ingenuity and originality of boys and girls (t = 0.96; p > 0.05; d = 0.08), in their opinion, a creative girl was perceived as significantly more conscientious (t = 7.03; p < 0.05; d = 0.62) and subordinated to the expectations of other people (t = 4.34; p < 0.05; d = 0.38) than a creative boy. The revealed differences were analyzed theoretically (theories of creativity, socio-cultural concepts of gender).

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79549

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.03

Pages:

49-68

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information