Object

Title: Pedagogika twórczości w tradycji europejskiej. Ujęcie retrospektywne = Pedagogy of creativity in European tradition. Retrospective approach

Creator:

Bartkowiak, Edyta

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Farnicka, Marzanna - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 45

Abstract_pl:

Istota wychowania twórczego i szkoły twórczej polega na tworzeniu w środowisku dziecka warunków i sytuacji sprzyjających wyzwalaniu naturalnych sił tkwiących w dziecku i umożliwieniu mu samorzutnego rozwoju poprzez aktywność i samodzielny wysiłek. Podstawą wychowania twórczego jest poznanie i uwzględnianie wrodzonych uzdolnień i zainteresowań dziecka. Natomiast praca w szkole twórczej opiera się na zasadzie doświadczania i współdziałania. ; Kanony wychowania twórczego i szkoły twórczej kształtowały się w ciągu wieków w powiązaniu z rozwojem filozofii i psychologii dziecka. Przez wiele stuleci edukacja twórcza utożsamiana była z autokreacją wewnętrzną w myśl założeń filozofii personalistycznej. W tradycji polskiej przyjęła się wizja szkoły i wychowania twórczego opartego na aktywnym doświadczaniu, uczeniu się i nauczaniu przez działanie. Współczesna pedagogika twórczości bazuje na ekspresji twórczej dziecka, na tworzeniu i wychowaniu do twórczości.

Abstract:

The essence of creative education and schools consists in creating opportunities and situations in the child`s environment that foster the release of the child?s potential and in enabling the child to develop spontaneously through activity and independent effort. The basis of creative education is the recognition and inclusion of the child?s innate abilities and interests, whereas the basis of the work in creative schools is the rule of experiencing and cooperating. ; The canons of creative education and creative school have been evolving over the centuries together with the development of child pedagogy and philosophy for children. For many centuries, creative education was synonymous with inner auto-creation, following the premises of the philosophy of personality. In Polish tradition, the vision of creative school and education is based on the ideas of active experience, learning, and teaching through action. Modern creative pedagogy is based the child?s creative expression, on creating and raising to creativity.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:79548

DOI:

10.34768/rl.2019.v451.02

Pages:

29-47

Source:

Rocznik Lubuski, tom 45, część 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information