Object structure

Creator:

Post, Barbara

Contributor:

Paprzycka, Emilia - red. ; Mianowska, Edyta - red.

Title:

Płeć kulturowa i polskie elity administracyjne = Gender and Polish administration elites

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 42

Subject and Keywords:

sex ; gender ; normative patterns ; civil servants ; płeć ; wzorzec normatywny ; Urzędnicy - Polska

Abstract_pl:

Przedstawiona analiza obejmuje część wyników badań, którym towarzyszyło założenie, że w środowisku administracji państwowej istnieją podzielane normatywne wizje "dobrego państwa", "dobrej administracji" czy "dobrego urzędnika". Jak się wydaje, było to założenie tylko częściowo trafne, ponieważ, co prawda, wyobrażenia badanych o dobrym państwie i pełnionej w nim roli zawodowej wskazują na istnienie takich wzorów, ale jednak już nie świadczą o tym, że są one wewnętrznie spójne i powszechnie podzielane.

Abstract:

The article presents qualitative analysis of statements made by representatives of central administration elites. These statements were collected while 50 in-depth open interviews, carried out in 2013. The analysis covers selected parts of culture of this environment - narratives about normative visions of a good state and ideas of the best qualities of good officials. Its aim is to answer the question if senior civil servants, women and men, understand them in similar or different way.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

247-260

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego