Object

Title: Ze srebrnego ekranu do literatury i radia. O sztuce (i słuchowisku) "Podróż na księżyc" Moniki Milewskiej = From the silver screen to literature and radio. About "Journey to the moon", a play (and radio play) by Monika Milewska

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk.

Group publication title:

Scripta Humana, 13

Abstract_pl:

W artykule omawiam współczesną sztukę Moniki Milewskiej, autorki związanej z Gdańskiem. Spektakl został przetłumaczony na język radia i wyemitowany w 2014 roku; w 2015 roku był zaprezentowany i nagrodzony na Festiwalu "Dwa Teatry" w Sopocie. Celem mojego eseju jest analiza metod, którymi posłużyła się pisarka, rekonstruując literacką i dźwiękową historię narodzin kina niemego. ; Skupiam się także na portretach dwóch pionierów wczesnego kina: Ludwika Lumiere`a i Georges`a Méliesa, na dialogu których opiera się fabuła spektaklu. Oprócz funkcji poznawczo-retrospektywnej - ukazania barwnych i skomplikowanych narodzin sztuki filmowej, dialog ten jest także polemiką pomiędzy dwoma odmiennymi koncepcjami sztuki, reprezentowanymi przez rozmówców, których łączy pasja filmowa, choć odmiennie ją rozumieją.

Abstract:

In the article I discuss a contemporary play by Monika Milewska, an author associated with Gdansk. The play was translated into the language of the radio and aired in 2014; in 2015 it was presented and awarded at the Two Theatres Festival in Sopot. My aim in this essay is to analyze the methods used by the writer to reconstruct the literary and the sound history of the birth of silent film. ; I also focus on the portraits of the two pioneers of early cinema: Ludwik Lumiere and Georges Mélies, on whose dialogue the plot of the play is based. Apart from a cognitive-retrospective function - presenting the colorful and complicated birth of film art, this dialogue is also a polemics confronting two different concepts of art, represented by the interlocutors, who share a film passion, yet understand it differently. ; In the analysis and interpretation of Milewska`s play, I am interested not only in its thematic connections with the cinema, but also in noticeable film motifs and effects.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:78213

Pages:

87-96

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 13

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information