Object structure

Creator:

Prusinowski, Piotr

Contributor:

Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Rostkowska-Biszczanik, Kaja - red. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Walerian Borowczyk jako dokumentalista surrealistyczny = Walerian Borowczyk as a surrealist documentary filmmaker

Group publication title:

Filologia Polska, z. 9

Subject and Keywords:

surrealizm ; film dokumentalny ; kino polskie ; kino francuskie ; surrealism ; documentary film ; French cinema ; Polish cinema

Abstract_pl:

Słynny krytyk André Bazin dzielił filmowców na tych, którzy wierzą w obraz, i tych, którzy wierzą w rzeczywistość. Dokumentalną twórczość Waleriana Borowczyka, znanego przede wszystkim z filmów animowanych i fabularnych, trudno jednoznacznie przyporządkować do którejkolwiek z tych kategorii. Autor powyższego artykułu poddaje analizie tę część artystycznego dorobku reżysera, reprezentowaną przez takie filmy jak "Dyptyk" ("Diptyque", 1967), "Wyjątkowa kolekcja" ("Une collection particuli?re", 1973), "List z Paryża" ("Brief von Paris", 1976) czy "Miłość - potwór wszechczasów" ("L`amour - monstre de tous les temps", 1977). Obrazy te stanowią rzadkie przykłady wykorzystania elementów surrealizmu w kinie dokumentalnym.

Abstract:

Famous film critic André Bazin classified a distinction between "those directors who put their faith in the image and those who put their faith in reality". The documentary output of Walerian Borowczyk, best known for his animated and feature films, seems difficult to fit into any of these categories. The author of this article analyses Borowczyk`s films as "Diptych" ("Diptyque", 1967), "A Private Collection" ("Une collection particuli?re", 1973), "Letter from Paris" ("Brief von Paris", 1976) and "The Greatest Love of All Times" ("L`amour - monstre de tous les temps", 1977). Those pictures are rare examples of surrealist ideas incorporated into documentary cinema.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2023

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2023a12

Pages:

229-239

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 9

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego