Object structure

Creator:

Taraszczuk, Izabela

Contributor:

Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Rostkowska-Biszczanik, Kaja - red. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Lob der Freiheit: Zum Leben und Schaffen des Grünberger Verlegers Wilhelm Levysohn (Pochwała wolności: Wilhelm Levysohn - życie i twórczość wydawcy z dawnego Grünberga)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 9

Subject and Keywords:

czasopismo ; demokracja ; gazeta ; Grünberg in Schlesien ; Grünberger Wochenblatt ; judaica ; media ; redaktor ; wolnomyśliciel ; wolność ; wydawca ; Żydzi ; Demokratie ; Freidenker ; Freiheit ; Herausgeber ; Juden ; Medien ; Verleger ; Zeitschrift ; Zeitung

Abstract_pl:

Dziedzictwo kulturowe wydawcy Wilhelma Levysohna jest obecnie przechowywane w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz na stronach internetowych Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). Na dzisiejszym Placu Pocztowym odsłonięto w 2007 r. tablicę pamiątkową ku czci Wilhelma i Ulricha Levysohnów. Natomiast zielonogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej od kilku lat wydaje miesięcznik "Grünberger Monatsblatt". Swoją nazwą i treścią dziennik nawiązuje do periodyku Levysohna z XIX w. Niniejszy artykuł, "Pochwała wolności: życie i twórczość wydawcy z dawnego Grünbergu, Wilhelma Levysohna", jest hołdem dla wybitnego redaktora, posła i człowieka mediów reprezentującego trzy nacje, który potrafił w trwały sposób zarchiwizować polityczną, społeczną i kulturową dynamikę burzliwego XIX w.

Abstract:

Das kulturelle Erbe des Verlegers Wilhelm Levysohn wird heute im Staatsarchiv Zielona Góra und auf den Internetseiten der Digitalbibliothek Zielona Góra (ZBC) aufbewahrt. Am heutigen Plac Pocztowy (Postplatz) wurde 2007 eine Gedenktafel zu Ehren von Wilhelm und Ulrich Levysohn enthüllt. Seit mehreren Jahren gibt die deutsche Minderheit von Zielona Góra, die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit, das "Grünberger Monatsblatt", heraus. Die Zeitschrift knüpft mit ihrem Namen und Inhalt an das Levysohnsche Periodikum aus dem 19. Jahrhundert an. Der vorliegende Beitrag ist eine Hommage an den herausragenden Verleger, Abgeordneten und Journalisten dreier Kulturen, der die politische, soziale und kulturelle Dynamik des turbulenten 19.Jahrhunderts nachhaltig archivieren konnte.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2023

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2023a11

Pages:

211-227

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 9

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego