Object structure

Creator:

Großheim, Gottlieb (1787-1864)

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Pieski (kościół filialny) - dzwon (datowanie - 1672 r.)

Subject and Keywords:

Międzyrzecz (powiat) ; inskrypcja ; dzwon spiżowy ; Pieski ; Großheim, Gottlieb (ludwisarz) (1787-1864)

Description:

Dzwon spiżowy na wieży kościelnej odbudowanej po pożarze z 1671 roku. Brak informacji na temat cech formalnych oraz położeniu inskrypcji. Wymiary nieznane. Inskrypcja w języku niemieckim.<br><br> ; Napis wg Mertinata:<br>Als im verfloßnen Jahr die heißen Feuerflammen Mich ganz u(nd) gar zerschmelzt, ward ich zu Gottes Ehr in dieser Form erneuert u(nd) rufe nun zur Lehr und anderm Gottesdienst das Volk wie vor zusammen. 1672 den (septem)bris (a). (Tłum.: Kiedy w ubiegłym roku gorące płomienie ognia całkowicie mnie stopiły, zostałem na cześć Bożą w tej formie odnowiony i wołam lud jak poprzednio do nauk i innych nabożeństw. 1672 we wrześniu).<br><br> ; Pierwotna proweniencja warsztatowa nieznana. Obiekt od początku istnienia w Pieskach. W roku 1823 dzwon został zdjęty i w roku 1828 został przetopiony i wyposażony w nową inskrypcję w języku niemieckim (1) ; Przetopienia i ponownego odlania dokonał warsztat ludwisarski Gottlieba Großheima z Frankfurtu nad Odrą. Gottlieb Großheim żył w latach 1787-1864, urodził się w miejscowości Aschersleben. Z Chojny przybył do Frankfurtu, gdzie jako wykonawca dzwonów oraz sikawek i konewek (Spritzemacher) został wymieniony 28 sierpnia 1828 roku przy Lindenstraße 16. 16 listopada 1864 roku wyjechał do Minden (Niemcy) i tam zmarł ; Warsztat Großheima wykonał liczne dzwony dla kościołów w dawnym powiecie Lebus (obecnie Brandenburgia). W roku 1824 warsztat odlał dzwon dla Trześniówka koło Torzymia, a w roku 1836 dzwon dla Budachowa koło Krosna Odrzańskiego. Uległ rekwizycjom w latach 19141918 (2)

Comment:

1) Mein erst Geburtsjahr kenn ich nich. / Ich schmolz durch hart Gericht / Und wurde renoviert hier aufgeführt. / Ein falscher Schlag zersprengte mich 1823 / Ein Wink für Dich / Doch mir ward neues Leben / Durch Großheims Kunszt gegeben, / Und lad nun groß und klein / zum Gottesdienste ein. Frankfurt a(n) d(er) ; O(der) d(en) 28. August 1828 / Ich rufe die Lebendigen und betrauere die Gestorbenen. / J. J. Volmer, Erbherr u(nd) Kirchenpatron / S. G. Fendler, Superint(endent) u(nd) Pfarrer / Entreß, Kantor / Bellach u(nd) Wolff, Kirchenvorstand zu Pieske. (Tłum. ; Pierwszego roku narodzin nie znam. Byłem stopiony przez trudne wydarzenia i zostałem tu odnowiony i zawieszony. Fałszywe uderzenie rozerwało mnie w 1823 (roku). Wskazówka dla ciebie, jednakże dla mnie nowe życie, dane przez wielką tajemnicę sztuki. I zapraszam dużych i małych do nabożeństw. Frankfurt nad Odrą, dnia 28 sierpnia 1828 roku. Ja wołam żywych i wspominam zmarłych. J. J. ; Volmer, dziedzic i opiekun (patron) kościoła, S. G. Fendler superintendent i pastor, Entreß kantor, Bellach i Wolff - przewodniczący rady kościelnej w Pieskach.) Dzwon został ostatecznie w roku 1917 zarekwirowany na cele wojenne. Por. Mertinat, 1942, s. 108 i 179<br>2) Schmidt, s. 70.<br>a) Oryg.: 7-bris.

Date:

datowanie - 1672

Resource Type:

dzwon

Format:

image/x.djvu

Language:

ger

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego