Object structure

Creator:

Laskowska, Ewa ; Mania, Grzegorz

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Prawo autorskie jako element kształcenia artystycznego oraz podstawa działalności kulturalnej szkół = Copyright law as a part of artistic curriculum and basis for schools` cultural activities

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

prawo autorskie ; dzieło ; dozwolony użytek ; ochrona ; copyright law ; fair use ; work-of-hire ; work ; protection

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia instytucje prawa autorskiego mające znaczenie dla funkcjonowania szkół, w szczególności w zakresie upowszechniania kultury. Omawiane w opracowaniu są wyjątki dające szkołom możliwość eksploatowania cudzej twórczości bez zgody uprawnionego oraz ponoszenia opłat. ; Artykuł porusza również kwestię twórczości pracowniczej, a także przedstawia podstawowe terminy prawa autorskiego. W końcowej części Autorzy przedstawiają sposób, w jaki należy przekazywać wiedzę z zakresu prawa autorskiego w procesie nauczania.

Abstract:

The paper presents copyright institutions that are essential for schools, particularly for conducting cultural activities. Firstly, the Authors analyse fair use exceptions that allows to exploit creativity without permission and royalties. Secondly, the article discusses the matters of work-of-hire at schools and presents basic terms of copyright law. Finally, the Authors show how to educate about copyright and incorporate it in curriculums.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

377-399

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego