Object structure

Creator:

Dziadowiec, Joanna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

MUSICA COMMUNITAS INTERCULTURALIS - międzynarodowe festiwale i wymiany kulturalne dzieci i młodzieży jako przykłady budowania międzykulturowej wspólnoty muzycznej = MUSICA COMMUNITAS INTERCULTURALIS - international festivals and cultural exchanges of children and young people as examples of building cross-cultural community of music

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

kultura muzyczna ; wymiana międzykulturowa ; edukacja międzykulturowa ; kultura organizacyjna ; dialog międzykulturowy ; music culture ; intercultural exchange ; intercultural education ; organizational culture ; cross-cultural dialogue

Abstract_pl:

Na przykładach konkretnych działań wymiany kulturalnej, przybliżony zostaje w artykule artystyczny, młodzieżowy ruch muzyczny oraz niezwykle dziś złożony ruch folklorystyczny. Oba cechuje obecnie wielowymiarowość, zmienność i różnorodność. Autorka zwraca uwagę, iż mimo charakterystycznych dla współczesnej, zglobalizowanej i uniwersalizującej się kultury procesów homogeniczności, równoległymi doń stają się działania prowadzące do heterogeniczności i fragmentaryzacji.

Abstract:

This article presents examples of building/co-creating musical culture through youth cultural exchanges commonly referred as "the meetings of cultures": 1). intercultural folkloristic exchanges of groups of different types, often accompanied by participation in local festivals (in the form of a competition or review); 2). cultural exchanges of music schools. ; The processes of formation of intercultural music communities were approximate from two complementary perspectives: 1). intercultural communication ("interculture" of Jurgen Bolten, "the third zone" of Fred Casmir, "transculturalism" of Wolfgang Welsch) and 2). performance studies (Erving Hoffman`s concept of stage and backstage, Victor Turner`s concept of communitas). ; In addition, the article indicate postulates and recommendations which the author based on the results of her own research, observations and experiences. Their implementation could contribute to the development of intercultural musical movement (both amateur and professional), deepen the reflection on the issue tackled, as well as increased pressure on the awareness of the role and importance of such events in a broader socio-cultural discourse (in popular culture), mainly in the context of contemporary intercultural relations.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

351-376

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego