Object structure

Creator:

Łazarska, Olga

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Uczeń zdolny w dobie reformy. Relacje: uczeń-szkoła, szkoła-dom, nauczyciel-rodzice = Talented student and a reform. Interactions: student-school, school-home, teacher-parents

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

talent ; rozwój psychofizyczny ; higiena pracy ; nauczyciele ; szkoła ; środowisko ; psychophysical development ; health and safety at work ; teacher ; school ; environment

Abstract_pl:

W wyniku reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce, szkoły muzyczne zaczynają promować kształcenie muzyczne na szeroką skalę. Autorka artykułu, popierając te tendencje, zwraca jednocześnie uwagę na dzieci, obdarzone ponadprzeciętnymi zdolnościami i ich miejsce w szkolnej społeczności. Pisze o roli nauczyciela, szkoły i środowiska w prawidłowym rozwoju dziecka utalentowanego.

Abstract:

Despite new circumstances of reformed music school, centered on a ensemble activities, it is very important to cherry-pick the children with extraordinary abilities and to create for them such a path of education that their talent can be developed and fully appreciated. The relations as referred to in the title are the basis to properly meet the needs of the talented child. Their impact on artistic development is being discussed in this paper. The paper highlights also the significance of the instrumental teacher, whose role - while the reform is being implemented - increases making her/him a person responsible for the holistic development of the student.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

279-282

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego