Object

Title: Możliwości połączenia elementów logorytmiki i metody "Dyna-Lingua M.S." w terapii logopedycznej = Possibilities of combining speech rhythm exercises with the "Dyna-Lingua M.S." method in speech therapy

Creator:

Mazur, Magdalena

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Abstract_pl:

Ruch jest naturalną i spontaniczną aktywnością każdego rozwijającego się dziecka, jest czynnikiem stymulującym jego rozwój i aktywnością tak samo niezbędną do życia jak oddech czy pokarm. Poprzez ruch dziecko poznaje samo siebie, określa swoje miejsce w przestrzeni i poznaje ową przestrzeń, rozwija swoją spostrzegawczość, pamięć i uwagę. ; Jedną z metod kształtowania wrażliwości dziecka jest umożliwienie mu kontaktu ze sztuką ? zwłaszcza z muzyką. Połączenie muzyki i ruchu wpływa na kształtowanie wyobraźni dziecka, jego wrażliwości, umiejętności myślenia oraz uczy współdziałania w grupie. Duża część logopedów do poprawy jakości zajęć z pacjentem wykorzystuje w swojej pracy muzykę, gdyż jest to bliska i miła dziedzina małemu dziecku. ; Ma to swoje odzwierciedlenie w logorytmice, posługującej się rytmem, tempem i dynamiką, które są także częścią składową mowy. Umiejętne łączenie metod i elementów terapii logopedycznej z muzyką i ruchem umożliwia skuteczniejsze oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo?ruchową i ruchową dziecka jak również wspiera jego całościowy rozwój.

Abstract:

Physical activity is natural in children and occurs spontaneously. It promotes children`s growth and development and is as necessary to life as breathing or eating. It is through physical activity that children learn a lot about themselves, determine their place in the space they live in, get to know this space and develop their perception, memory and attention. ; One method of shaping children`s sensitivity is giving them an opportunity to "play" with the arts, especially music. The combination of music and motor activity shapes children`s imagination, sensibility, thinking skills, and teaches them teamwork. Many speech therapists use music when working with patients in order to improve the quality of rehab sessions as music is fun and helps children be playful with each other and with their care providers. ; This is reflected in speech rhythm exercises system that uses rhythm, tempo and dynamics, which are also speech components. Skilful combination of methods and elements used in speech therapy with music and motor activities allows therapists to more effectively influence various spheres of children`s development, including auditory, auditory-physical and physical ones, and support their overall growth.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70333

Pages:

201-224

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 21, 2023

In our library since:

Feb 21, 2023

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/78028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information