Object structure

Creator:

Majzner, Rafał

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Możliwości wykorzystania instrumentarium muzycznego Carla Orffa w edukacji muzycznej - od teorii do praktyki edukacji elementarnej = The Possibilities of Application of the Carl Orff`s Music Instruments in Music Education - from Theory to the Elementary Education Teaching Practice

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

instrumentarium Orffa ; koncepcja wychowania muzycznego Carla Orffa ; muzyka elementarna ; Orff`s instruments ; concept of Carl Orff`s music education ; elementary music

Abstract_pl:

Celem tego opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania instrumentarium Carla Orffa w praktyce edukacji elementarnej. Autor przedstawia wyniki badań własnych próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące celu i zakresu wykorzystywania przez nauczycieli edukacji elementarnej instrumentarium Orffa w trakcie prowadzanych zajęć oraz które z instrumentów wykorzystywane są najczęściej i w jakiej formie.

Abstract:

The aim of this study is to show the possibilities of application of the music instruments designed by Carl Orff in the elementary education teaching practice. The author of the article presents the results of the research, while simultaneouslytrying to answer questions regarding the purpose and scope of the use of the Orff`s instruments by teachers of elementary education during conducted by them classes and to learn which of the Orff`s instruments are used most often and in what form.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

145-159

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego