Object structure

Creator:

Kumik, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w szkolnych zespołach muzycznych = Selected aspects of teaching and conducting school music groups

Group publication title:

Edukacja artystyczna

Subject and Keywords:

zespół muzyczny ; dydaktyka ; wychowanie ; ensembles ; teaching ; education ; music-making

Abstract_pl:

Tekst przedstawia wybrane aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowanej w szkolnych zespołach muzycznych, a także prezentuje korzyści wynikające ze wspólnego muzykowania. Charakteryzuje różne rodzaje zespołów muzycznych oraz określa zadania osoby prowadzącej wspólne muzykowanie. Autorka odnosi się do literatury przedmiotu oraz do własnych doświadczeń wynikających z prowadzenia rożnego rodzaju zespołów wokalnych i chórów.

Abstract:

The text presents selected aspects of the teaching and educational work of the school music groups, as well as presents the benefits of a common music-making. It characterizes different types of music ensembles and specifies the tasks of the persons conducting music-making process. The author refers to the literature and to her own experiences resulting from conducting all sorts of vocal ensembles and choirs.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

113-131

Source:

Edukacja artystyczna - nowe wyzwania

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego