Object

Title: Różne konteksty odmienności kobiet z niepełnosprawnością w twórczości plastycznej i percepcji dziecka we wczesnym wieku szkolnym = Various contexts of distinctness of women with disabilities in creativity and perception of a child in early school age

Creator:

Banach, Iwona

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Abstract_pl:

Edukacja jest procesem dążącym do włączenia dorastającego pokolenia w nurt życia społecznego, kształtowania umiejętności umożliwiających funkcjonowanie człowieka w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, może służyć także kształtowaniu właściwych postaw wobec odmienności drugiego człowieka, szczególnie, gdy tą odmienność stanowi niepełnosprawność. ; Funkcjonowanie współczesnego świata wyznacza konieczność zmian w edukacji. Przestajemy być społeczeństwem homogenicznym, dopuszczamy różnorodność i odmienność w wielu aspektach naszego życia. Jeden z elementów składowych kategorii ?inność? stanowią jednostki niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w różnych strukturach życia. ; Edukacja pełni nieocenioną rolę w przygotowaniu człowieka na/do spotkanie z niepełnosprawnością, zarówno w sensie wychowania, jak i kształcenia. Procesy te posiadają nieograniczone możliwości w zakresie kształtowania postaw, świata wartości, norm i zasad regulujących ludzkie życie (wychowanie), jak i przekazywania wiedzy i informacji o samej niepełnosprawności, a także wynikających z niej ograniczeń, konsekwencji czy negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością (kształcenie). ; W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące obrazu kobiet niepełnosprawnych w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dzieci w twórczości plastycznej i wypowiedziach pisemnych zaprezentowały swoje opinie na temat kobiet niepełnosprawnych i możliwości pomocy tym osobom.

Abstract:

The functioning of the modern world determines the need for changes in education. We are starting to accept diversity and differences in many ascepts of our lives, instead of being a homogeneous society. One of the components of the category of "otherness" are people with disabilities and their functioning in different life structures. Education plays invaluable part in preparing human to meet disability, in terms of education and training. ; These processes have limitless possibilities in terms of attitudes, world of values, standards and rules governing human life (nurture), as well as spreading knowledge and information about the disability itself. This also applies to restrictions arising from it, consequences or negative attitudes towards people with disabilities. ; School is a place where educational work is undertaken to promowe acceptance and tolerance towards differences of others. Teachers take action to shape appropriate attitudes towards people with disabilities and one of the most appropriate way is to introduce children and young people to the hierarchy of values. ; The article presents the results of research on the image of women with disabilities in the perception of children of younger school age. Children in the plastic arts and the written statements presented their opinions on women with disabilities and opportunities to help those people.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70294

Pages:

359-375

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2023

In our library since:

Feb 20, 2023

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/77986

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information