Object structure

Creator:

Famuła-Jurczak, Anita

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Rozwijanie osobowości dziecka w ramach aktywności twórczej = Personality development of the child in the creative activity

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

aktywność ; aktywność artystyczna ; aktywność twórcza ; osobowość ; wychowawca ; wychowanie ; activity ; artistic activity ; personality ; education ; educator

Abstract_pl:

Naturalną formą aktywności jednostki jest podejmowana przez nią aktywność. Jednostka poznaje otaczającą ją rzeczywistość poprzez wszelkie formy aktywności, które pozwalają nie tylko na poznanie świata, ale także na wyrażenie samego siebie i budowanie obrazu własnej osoby. ; Wszelkie formy aktywności artystycznej jednostki przekształcane są w aktywność twórczą. Postawa twórcza sprzyja rozwijaniu osobowości człowieka. Ponadto kształtowane są u niej cechy, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. ; Celem tekstu jest ukazanie znaczenia działań podejmowanych przez rodzica-wychowawcę w celu kształtowania postawy twórczej u dziecka.

Abstract:

The natural form of activity of the unit is taken by her activity. The unit recognizes the reality that surrounds her through all forms of activities that allow you not only to the knowledge of the world but also to Express themselves and build self-image. ; All forms of artistic activity units are transformed into creative activity. Creative attitude conducive to the development of the human personality. Moreover, they are formed in the qualities that are needed to function in the modern world. ; The purpose of the text is to show the importance of having a parent - teacher in order to shape a creative attitude in the child.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

61-75

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego