Object structure

Creator:

Kopa, Dawid

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Silva rerum" w jednej osobie, czyli filozof Jan Kurowicki na literackiej ścieżce = "Silva rerum", within one person, that is philosopher Jan Kurowicki on a literary path

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Kurowicki, Jan (1943-2017) ; monodram ; poezja ; filozofia ; literaturoznawstwo ; monodrama ; poetry ; literary criticism ; philosophy

Abstract_pl:

Tekst analizuje rolę wierszy w budowie monodramu Jana Kurowickiego "Pan Kepler raczy umierać". Stanowi inspirację do refleksji nad sposobem, w jaki przeczytane przejawia się w napisanym. Próbuje odnieść kategorię sylwiczności do sylwetki intelektualnej twórcy. Pokazuje "Pana Keplera raczącego umierać" jako punkt zwrotny w twórczości Jana Kurowickiego. Podejmuje trud określenia interferencji tego monodramu z różnymi polami aktywności twórczej autora.

Abstract:

The text analyses the role of poems in the structure of Jan Kurowicki`s monodrama "Pan Kepler raczy umierać" ["Mr Kepler Deigns to Be Dying"]. It inspires reflection on the way the read manifests in the written. The category of silva is related to the intellectual profile of the author. "Pan Kepler raczy umierać" is presented as a turning point in Jan Kurowicki`s literary career. It also indicates how the monodrama interrelates with different areas of the author`s creative output.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a14

Pages:

275-286

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego