Object structure

Creator:

Kubiak, Maciej

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wśród czerni i złota - w kręgu poetyki Stanisława Staszewskiego = Among black and gold - on Stanisław Staszewski`s poetics

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Staszewski, Stanisław (1925-1973) ; teksty piosenek ; wiersze ; poetyka ; oddziaływanie ; lyrics ; poems ; poetics ; impact

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu przybliżenie twórczości Stanisława Staszewskiego, poetyki jego utworów, które konstytuują się w polu semantycznym samotności, erotyzmu i tęsknoty. Niniejszy tekst analizuje twórczość Staszewskiego znaną z oryginalnych, zachowanych nagrań (również tych niepublikowanych) oraz bazuje na tekstach zawartych w tomiku "Samotni ludzie, wiersze i piosenki" (2015). Celem tego artykułu jest bliższe spojrzenie na formalną stronę muzyczno-tekstową utworów barda. Szkic stanowi przyczynek do ogólnego stanu badań nad twórczością i działalnością artystyczną Stanisława Staszewskiego.

Abstract:

The article aims to present the artistic works of Stanisław Staszewski and his poetics defined within the semantic field of loneliness, eroticism and longing. This study analyses the output of Staszewski that comes from original (also unpublished) recordings and examines texts from the volume of poetry "Samotni ludzie, wiersze i piosenki" ["Lonely people, poems and songs"] (2015). This text aims to look at the formal music-textual aspect of works by Stanisław Staszewski. The sketch tries to contribute to general knowledge of the artistic activity of Stanisław Staszewski and its results.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a13

Pages:

255-273

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego