Object structure

Creator:

Seul, Anastazja (1961- )

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Józef Kozielecki - nauczyciel akademicki i twórca psychotransgresjonizmu. Autobiografia w literackich i edukacyjnych kontekstach = Józef Kozielecki - a scholar and creator of psychotransgression approach. The autobiography through literary and educational contexts

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

Kozielecki, Józef (1936-2017) ; psychotransgresjonizm ; rozwój osobisty ; kultura literacka ; aksjologia ; psychotransgressionism ; personal development ; literary culture ; axiology

Abstract_pl:

Artykuł ukazuje polskiego psychologa jako miłośnika literatury pięknej. Przedstawia profesora, który wykorzystywał literaturę piękną w swej praktyce akademickiej, a także sam został autorem utworów literackich. ; Artykuł kładzie nacisk na to, że jego autobiograficzna książka jest bogata w cytaty, zmodyfikowane przytoczenia, parafrazy i inne formy odwołań do dzieł literackich, które świadczą o rozległej kulturze literackiej autora. Bliska mu była literatura klasyczna. Artykuł ukazuje niektóre walory stylistyczne języka Kozieleckiego (m.in. użycie synekdochy, ironii, kontrastu, pointy) i przekonuje o jego wartości sapiencjalnej.

Abstract:

The article presents this Polish psychologist as a belles-lettres lover. It portrays a professor who did use not only literary works during his lectures but also wrote such texts on his own. The article points out that his autobiography contains direct or modified quotes, paraphrases, and references to literary achievements. ; This fact reveals Kozielecki`s broad knowledge of literature. Classical literature was very close to his heart. The author of the sketch shows some of the stylistic values of Kozielecki`s way of expression (such as irony, contrast, synecdoche or a punchline) and encourages us to see his sapiential value as well.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a7

Pages:

123-144

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego