Object structure

Creator:

Válková Maciejewska, Monika

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Jak wygląda polski dom? Adres kulturowy w polskiej literaturze współczesnej z perspektywy glottodydaktycznej = How does a Polish home look like? Cultural address in Polish contemporary literature from a glottodidactic perspective

Group publication title:

Filologia Polska, z. 8

Subject and Keywords:

glottodydaktyka polonistyczna ; glottokulturoznawstwo ; adres kulturowy ; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego ; lingwakultura ; Polish language glottodidactics ; glottocultural studies ; cultural address ; teaching Polish as a foreign/second language ; Polish language for foreigners ; contemporary Polish literature

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów, jakie niesie nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego poprzez teksty kultury, zwłaszcza literaturę współczesną (przytoczono fragmenty takich książek jak m.in. "Bezmatek" Miry Marcinów, "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek" Filipa Zawady, "Prymityw. Epopeja narodowa" Marcina Kołodziejczyka). ; Artykuł podpowiada, w jaki sposób za pomocą tekstów literackich możemy mówić o polskiej przestrzeni lokalowej i krajobrazie miejskim (mieszkaniu, domu, regionie). Nauczanie poprzez literaturę, mimo że bywa ona niekiedy trudnym narzędziem wymagającym obróbki, jest doskonałą metodą przekazywania wiedzy o języku oraz realiach, krajobrazie społecznym i kulturze. Literatura jest, zdaniem autorki tego artykułu, niezbędnym elementem w procesie glottodydaktycznym.

Abstract:

The article aims to present the advantages of teaching Polish as a foreign/second language through cultural texts, especially contemporary literature (the study quotes excerpts from such books as "Bezmatek" ["No-mother"] by Mira Marcinów, "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek" ["I`ve trampled a black cat accidentely"] by Filip Zawada, "Prymityw. Epopeja narodowa" ["Primitive. National epic"] by Marcin Kołodziejczyk). ; The article suggests how we can talk about the Polish domestic space and urban landscape (apartment, house, region) through literary texts. Teaching through literature is an excellent method of conveying knowledge about language and reality, social landscape and culture. According to the author of this article, literature is an essential element in the glottodidactic process.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2022a3

Pages:

49-59

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 8

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego