Object structure

Creator:

Golema, Amelia

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Wybrane elementy kierowania oraz edukacji muzycznej a rozwój dziecka = Guidance and music education in child`s development

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Subject and Keywords:

rozwój muzyczny ; edukacja muzyczna ; teoria uczenia się muzyki Edwina Gordona ; musical progress ; Edwin Gordon`s music learning theory ; music education

Abstract_pl:

Według teorii uczenia się muzyki autorstwa Edwina Gordona, krytyczny okres rozwoju muzycznego dziecka trwa od narodzin do piątego roku życia. Kierowanie oraz edukacja muzyczna prowadzona zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli ma duży wpływ na rozwój dziecka, nie tylko w muzycznej przestrzeni. Śpiew, gra na instrumencie możliwość improwizacji rozwija dziecięcą osobowość oraz twórcze myślenie. ; Ważne jest zatem zanurzenie dziecka od wczesnego dzieciństwa w świat muzyki. Ze względu na fakt, że każde dziecko ma swoje indywidualne potrzeby w przestrzeni muzycznej, rodzice oraz nauczyciele powinni dostosowywać narzędzia i elementy edukacji muzycznej do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych.

Abstract:

In Edwin Gordon`s music learning theory, the most critical period in every individual`s musical life is from birth to age five. Guidance and music education provided by parents and music teachers have a great influence on child`s development, not only in a music area. Singing, playng instruments and improvising can develop child`s personality and creative thinking. ; It is important, children schould be exposed to their culture, music and encouraged to absorb it. Each child has individual musical needs. Parents, music teachers and educators schould adapt musical guidance and instruction to individual children`s possibilities and needs.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

39-50

Source:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego