Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

"Świat dziecka bez muzyki byłby pusty...." - rozważania o kulturze muzycznej dzieci = "The child`s world without music would be empty ..." - reflections on the children` musical culture

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Subject and Keywords:

kultura muzyczna ; edukacja muzyczna ; zdolności i zainteresowania muzyczne dzieci ; musical culture ; musical education ; musical abilities and interests of children

Abstract_pl:

Autorka w artykule podkreśla ważność jakości edukacji muzycznej w codzienności przedszkolnej. Muzyka niesie ze sobą wartości kulturowe, poznawcze, wspomaga rozwój dziecka, rozwija jego zdolności, zainteresowania. Potwierdzeniem są badania wielu znakomitych pedagogów i psychologów, którzy wskazują na potrzebę aktywności muzycznej dzieci. Dlatego też - co jest głównym przesłaniem artykułu - więcej uwagi należy poświecić muzyce w systemie edukacji przedszkolnej.

Abstract:

The author in the article emphasises the importance of the quality of music education in the pre-school routine. Music brings cultural and cognitive values, supports the development of the child, develops his or her abilities, interests. Researches conducted by many excellent pedagogues and psychologists confirms the importance of music and the constant need for children`s musical activity. The main purpose of the article is to point out, that music should be much more appreciated in the pre-school education system.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

23-38

Source:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego