Object structure

Creator:

Gamrat, Małgorzata

Contributor:

Kaczor, Monika - red. nauk. ; Kładoczny, Piotr - red. nauk.

Title:

Prawda, piękno i dobro w paryskich wykładach Victora Cousina =Truth, beauty and goodness in Victor Cousin`s Paris lectures

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 3

Subject and Keywords:

Cousin, Vikcor (1792-1867) ; triada Platońska ; klasyfikacja sztuk ; filozofia ; literatura ; 18 w. ; 19 w. ; Platonic triad ; classification of arts ; philosophy ; literature

Abstract_pl:

Platońska triada stała się motywem przewodnim wykładów z historii filozofii prowadzonych w paryskiej Ecole normale przez jednego z najważniejszych francuskich filozofów 1. połowy XIX wieku - Victora Cousina (1792?1867). Wygłoszone w 1818 roku wykłady zostały wydane w formie książki dopiero w 1836 roku przez Adolphe`a Garniera. ; W książce Cousin rozważa prawdę, piękno i dobro w powiązaniu z Jednią, którą łączy z bytem absolutnym i z Bogiem, co stanowi jego oryginalny wkład do teorii Platona. W swoich erudycyjnych rozważaniach ukazuje kolejne emanacje idei absolutnych na tle historii filozofii ze szczególnym naciskiem na filozofię XVIII wieku: francuską, niemiecką i angielską. ; Rozważania na temat piękna pozwalają mu wyprowadzić klasyfikację sztuk, w której najważniejszym kryterium jest ekspresja. Idee Cousina dotyczące prawdy, piękna i dobra znajdują swoje odzwierciedlenie w tekstach literackich epoki (np. Balzac, Hugo, prasa paryska).

Abstract:

The Platonic triad became the leitmotif of the lectures on the history of philosophy given at the Ecole normale in Paris by one of the most important French philosophers of the first half of the 19th century - Victor Cousin (1792?1867). The lectures given in 1818 were not published in book form until 1836 by Adolphe Garnier. ; In his book, Cousin considers truth, beauty, and goodness in relation to the Oneness he links with absolute being and with God, which is his original contribution to Plato`s theory. In his erudite considerations, he shows successive emanations of absolute ideas against the background of the history of philosophy, with particular emphasis on the philosophy of the eighteenth century: French, German and English. ; Considering beauty allows him to derive a classification of arts in which expression is the most important criterion. Cousin`s ideas about truth, beauty and goodness are reflected in the literary texts of the era (e.g., Balzac, Hugo, 19th century Paris press).

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3 ; Świat opiera się na wartościach. Aksjologizowanie jest zjawiskiem powszechnym i codziennym, które spotykamy w większości sfer naszego funkcjonowania. Ludzie organizują w ten sposób przestrzeń, budują na ich podstawie relacje z innymi i oceniają wszelakie działania oraz wytwory tych działań. ; W kolejnym tomie "Prac Aksjologicznych" zagadnienia poświęcone aksjologii dotyczą kilku obszarów. W pierwszej części artykuły mają charakter ogólny i przekazują wyniki badań prowadzonych w zakresie filozofii i odniesień kulturowych. Druga część prezentowanego tomu osadza się na wartościach eksponowanych w języku i przekazach tekstowych. ; Trzecia część niniejszego tomu została poświęcona literackim ujęciom wartości. Dwie końcowe części zawierają nowe elementy w "Pracach Aksjologicznych". Pierwszy dotyczy debiutów naukowych studentów polonistyki zielonogórskiej. Z kolei w części poświęconej małym formom pisarskim zostały przedstawione studenckie prace etapowe oraz najciekawsze rozprawy uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z 2021 roku (z "Wprowadzenia do tomu").

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2022

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

41-55

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego