Object structure

Creator:

Rakusa-Suszczewski, Mikołaj

Contributor:

Chałubiński, Mirosław - red. ; Kilias, Jarosław - red. ; Korab, Kazimierz - red. ; Wincławski, Włodzimierz - red.

Title:

Początki polskiej recepcji myśli Alexis de Tocqueville`a = Alexis de Tocqueville - the origins of Polish reception

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

Tocqueville, Alexis Henri Charles Clérel de (1805-1859) ; socjologia ; Francja ; 19 w.

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł jest poświęcony oryginalnym świadectwom recepcji A. de Tocqueville'a wśród Polaków. Francuski myśliciel jest przedstawiony jako ważna postać dla dwóch głównych frakcji polskiej emigracji w XIX wieku. Tocqueville inspirował lewicowych działaczy Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, a także zrzeszonych w prawicowym Hotelu Lambert. ; Interesujące komentarze na temat jego twórczości wygłaszali jednocześnie ultrademokratyczny Wojciech Darasz i rojalistyczny baron Ferdinand d`Eckstien. Dowody recepcji francuskiego myśliciela związane są także z takimi postaciami jak heglowski filozof August Cieszkowski i Zygmunt Krasiński, jeden z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu i wielki przyjaciel Henry`ego Reeve`a - pierwszego tłumacza dzieła Tocquevillesa na język angielski .

Abstract:

The present article is devoted to the original reception testimonies of A. de Tocqueville amongst Poles. The French thinker is portrayed here as an important intellectual figure for two main fractions of Polish immigration in the 19th century. Tocqueville inspired left wing activists of the Polish Democratic Society, as well as those affiliated to the rightwing Hotel Lambert. ; Interesting comments on his work were made at the same time by the ultra-democratic Wojciech Darasz and the royalist baron Ferdinand d`Eckstien. The ordinary reception testimonies of the French thinker are connected also with figures such as the Hegelian philosopher August Cieszkowski and Zygmunt Krasiński, one of the finest poets of Polish Romanticism and a great friend of Henry Reeve - the first translator of Tocquevilles`s work into English.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

75-85

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego