Object

Title: Uczniowie źli i bardzo źli = Poor and very poor students

Creator:

Zahorska, Marta

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Abstract_pl:

Reforma z 1999 roku zmieniła strukturę polskiego systemu oświaty. Powstał nowy rodzaj szkoły - gimnazjum. Jednym z celów tej zmiany było wyrównanie poziomu nauczania (a raczej zmniejszenie różnic) między szkołami miejskimi i wiejskimi. Niestety wyniki egzaminów zewnętrznych wykazały systematyczne pogłębianie się tych różnic. Szkoły wiejskie mają coraz słabsze, a miejskie - coraz lepsze efekty nauczania. ; Na podstawie badań przeprowadzonych w gimnazjach w sześciu wybranych gminach wiejskich podjęto próbę ukazania czynników wpływających na ich słabe wyniki w nauce. W każdej gminie wiejskiej wielu uczniów dowożonych jest autobusami szkolnymi do szkoły znajdującej się zwykle w największej wsi gminy. ; Najsłabsze wyniki osiągają uczniowie dojeżdżający. Tylko dwie z badanych szkół wdrożyły strategię pomocy takim uczniom, a tylko jedna ma na tym polu sukcesy. W grupie uczniów przywożonych z małych miejscowości są osoby znajdujące się w bardzo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, mające trudności w nauce z uwagi na bardzo duże zaległości i brak odpowiedniej opieki. Wielu z nich ma bardzo niską motywację do nauki i często opuszcza zajęcia. ; Pojawienie się gimnazjów wpłynęło korzystnie na mieszkańców tych wsi, w których takie szkoły powstawały. Zdecydowanie za mało zrobiono, aby realnie wyrównać szanse tym, którzy do wiejskich gimnazjów dowożeni są z pobliskich małych miejscowości.

Abstract:

The educational reform of 1999 changed the structure of the Polish educational system. A new kind of school was created - lower secondary school ("gimnazjum"). One of the objectives of this change was to equalize the education levels (or rather to reduce the differences) between urban and rural schools. Unfortunately, the results of external exams have shown a systematic deepening of these differences. Rural schools have increasingly poor, and urban schools - increasingly good results. ; On the basis of a research conducted in lower secondary schools in six selected rural communities, I have attempted to show the factors which influence their poor educational results. In each rural community, many students are brought by school buses from their homes in the countryside to the school located usually in the biggest village of the community. ; The poorest results are attained by those travelling students, whereas local students are coping better. Only two of the examined schools have implemented a strategy of assistance for students living in the countryside, and only one has any successes in the field. The group of students brought from small villages includes a group of persons in a very disadvantageous economic situation, encountering learning difficulties due to the fact that they fall behind very strongly and they are not looked after appropriately. ; Many of them have very low motivation to study and they often skip classes. The creation of "gimnazjum" became an advantage for the inhabitants of those villages in which such schools were established. Definitely too little has been done to provide realistic opportunities for those who are brought to school from the countryside.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:69118

Pages:

91-108

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jan 16, 2023

In our library since:

Jan 16, 2023

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/76966

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information