Obiekt

Tytuł: Sytuacje społeczne w szkole dzieci z dysleksją

Autor:

Rudzińska-Rogoża, Aneta

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Streszczenie:

Przedmiot rozprawy jest sytuacja społeczna w szkole dzieci z dysleksją. W części teoretycznej pracy podjęto problematykę dysleksji, jej wpływu na rozwój dziecka, zagadnienie sytuacji społecznej człowieka, w tym specyfiki sytuacji społecznej dziecka w szkole. Zwrócono uwagę na podstawowe konteksty wyznaczające te sytuacje, czyli szkołę (w tym klasę szkolną) oraz rodzinę, jako miejsce doświadczeń społecznych dziecka. Część empiryczna rozprawy zawiera analizę i interpretację wyników badań sytuacji społecznych w szkole dzieci z dysleksją. Zamieszczono w niej trzy typy sytuacji (w każdym z nich dwa podtypy) wraz z charakterystykami indywidualnych przypadków, będących egzemplifikacją właściwości tych typów. W pracy podjęto się również próby wyjaśnienia mechanizmów kształtowania się sytuacji społecznych dzieci z dysleksją w szkole. Wskazano na znaczącą rolę zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

Abstract:

The subject of the mater is the social situation of children with dyslexia that they meet at school. In the theoretical part of the thesis the subject of dyslexia has been discussed, its influence on a child's development, issue of social situation of a human including the specific social situation of the child at school. The basic contexts indicating those situations have been taken into consideration. That is school (including school grade) but also the family as place of social experiences of the child. ; The empiric part of the treatise contains the results of the research checking the social situation at school of children with dyslexia and both the analysis and interpretation of those results. Three types of those situations have been anclosed (each of them contains two subtypes) together with the indywidual cases characteristics, which are the exemplification of those types attributes. It has been also attempted to explain the mechanisms of formation of the social situation of children with dyslexia at school. The significant part of both the teachers and the parents has also been pointed.

Opis:

promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki i Psychologii

Format:

text/html

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-07-19

Data dodania obiektu:

2007-04-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 572

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

26

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/7640

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji