Object

Title: Performance characteristics of buildings in the assessment of revitalization Leeds = Właściwości użytkowe budynków w ocenie potrzeb rewitalizacji

Creator:

Nowogońska, Beata

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 29, vol. 1 (2019)

Abstract_pl:

Właściwości użytkowe są wskaźnikiem zarówno stanu technicznego jak i estetycznego budynków. Potrzeby estetyki kłócą się jednak z bezlitosnym procesem starzenia. Piękno miasta tworzą nie tylko oryginalne formy nowych budynków mieszkalnych, ale i istniejące kamienice, dlatego też potrzeba utrzymania ich estetyk staje się wyższą koniecznością. ; Jednym z najważniejszych problemów podczas użytkowania każdego budynku, a przede wszystkim mieszkalnego, jest zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego. Proces rewitalizacji łączy się ze znajomością technicznych potrzeb przemijania, ale tajemnica trwania odnajdywana jest przede wszystkim w estetyce. Diagnoza stanu technicznego jest wstępnym etapem renowacji obiektów zabytkowych. Wnioski wynikające z diagnozy stanowią podstawę programowania i planowania prac rewitalizacyjnych.

Abstract:

Performance characteristics are an indicator of both, the technical as well as aesthetic state of buildings. Aesthetic needs are in disagreement with the merciless aging process. The beauty of a city is formed not only by the original forms of new residential buildings, but also by existing tenement housing; thus preserving their aesthetics becomes a necessity. ; One of the most important problems connected with using any building, but especially a residential building, is ensuring an adequate technical condition. Process of revitalization of residential buildings is connected with familiarity with the technical problems of passing. However, the secret of lasting is found, above all, in the propagation of aesthetics. The diagnosis of the technical condition is an initial stage of renovating historical buildings. Conclusions drawn from the diagnosis are a basis for planning revitalization works.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67702

DOI:

10.2478/ceer-2019-0009

Pages:

119-127

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 29, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information