Object

Title: Conditions for physical modelling of the spread of contaminants in groundwater = Warunki modelowania fizycznego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w wodzie gruntowej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 29, vol. 1 (2019)

Abstract_pl:

Praca zawiera przegląd bezwymiarowych zależności doświadczalnych określających współczynnik poprzecznej dyspersji Dy. W toku analizy wymiarowej zestawiono bezwymiarowe zależności doświadczalne opisujące rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w wodzie gruntowej z parametrami hydraulicznymi i fizycznymi gruntu w przypadku ustalonego i jednostajnego ruchu wody gruntowej. Analiza pozwoliła na określenie bezwymiarowych zależności praktycznych określających współczynnik dyspersji w kierunku prostopadłym do głównego kierunku przepływu.

Abstract:

The paper contains a review of dimensionless experimental dependencies determining the coefficient of transverse dispersion Dy. In the course of the dimensional analysis, dimensionless experimental dependencies describing the dispersion of pollutants in groundwater with hydraulic and physical parameters of soil in the case of steady and uniform groundwater motion were presented. The analysis allowed the determination of dimensionless practical relationships defining the dispersion factor in the perpendicular direction to the main flow direction.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67682

DOI:

10.2478/ceer-2019-0002

Pages:

18-27

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 29, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information