Object structure

Creator:

Denisiewicz, Arkadiusz ; Socha, Tomasz ; Kula, Krzysztof ; Pasula, Marcin

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Influence of steel and polypropylene fibers addition on selected properties of fine-grained concrete = Wpływ dodatku włókien stalowych i polipropylenowych na wybrane właściwości betonu drobnoziarnistego

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Subject and Keywords:

fibers ; fine-grained concrete ; laboratory test ; włókna ; beton drobnoziarnisty ; badania laboratoryjne

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wybranych właściwości mechanicznych i fizycznych fibrobetonów drobnoziarnistych. Badania przeprowadzono na próbkach o różnym stopniu zbrojenia wykonanych na bazie włókien stalowych oraz polipropylenowych. Dla zaprojektowanych mieszanek betonowych oraz wykonanych próbek wyznaczono klasę konsystencji, skurcz, wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz wodoszczelność.

Abstract:

The article presents results of laboratory tests of selected mechanical and physical properties of fine-grained fiber concrete. Tests were conducted on samples with a different degree of reinforcement made on the basis of steel and polypropylene fibers. For the designed concrete mixtures and prepared samples, slump class, shrinkage, compressive and bending strength and water tightness were determined.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0057

Pages:

138-148

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego