Object

Title: Test of impact of vibrations frequency on mean errors of the precise height differences measurement with analogue automatic leveller NI002 = Badanie wpływu częstotliwości drgań na średnie błędy pomiaru przewyższeń w precyzyjnym niwelatorze analogowym NI 002

Creator:

Kurnatowski, Marek

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Abstract_pl:

Artykuł opisuje wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia wymiernego wpływu drgań na dokładności pomiaru analogowym niwelatorem precyzyjnym pojedynczego przewyższenia. Opisano stanowisko badań oraz generator wstrząsów, jakie stworzono na potrzeby zbadania problemu oraz czynniki wpływające na wyniki pomiarów. ; Porównano wartości błędów średnich uzyskanych w wyniku pomiarów przeprowadzonych niwelatorem pobudzonym do drgań o różnych częstotliwościach i oszacowano przedziały tych częstotliwości, dla których pomiar był możliwy. Analizie poddano również otrzymane wartości przewyższeń, zmierzone przy różnych częstotliwościach drgań. Otrzymane wyniki mogą być pomocne przy projektowaniu pomiarów inżynierskich w warunkach przemysłowych, gdzie wstrząsy są nieodłącznym elementem środowiska.

Abstract:

The article describes the results of tests carried out to determine the measurable effect of vibrations on the accuracy of measurements with an automatic precise leveller. It contains specification of the research station created to examine the case and description of factors affecting the measurement results. ; The multi-frequency vibrations were forced on a leveller during measurements and calculated mean errors for each frequency analysed. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The obtained results can be helpful in the engineering measurements designing, especially in industrial areas, where vibrations are an inseparable element of the environment.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67503

DOI:

10.2478/ceer-2018-0056

Pages:

129-137

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information