Object

Title: Accuracy Evaluation of Real-Time GNSS Precision Positioning with RTX Trimble Technology = Ocena dokładności precyzyjnego pozycjonowania GNSS w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii RTX Trimble

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Abstract_pl:

W artykule autorzy przedstawiają wyniki analizy dokładności technologii Trimble RTX. Odbiornik GNSS Spectra Precision SP60 wykorzystano podczas badań na Cyprze (Park Archeologiczny Kato Pafos). Aby ocenić dokładność odbiornika, ustalono dwie bazy testowe (składające się z 30 i 55 punktów kontrolnych). ; Wszystkie punkty zostały określone w czterech cyklach pomiarowych. Dodatkowo, w celu bardziej zaawansowanej analizy danych, pomiary zostały również wykonane przy użyciu innego odbiornika GNSS - Geomax-Zenith 25. Pozycjonowanie w tym przypadku, zostało przeprowadzone w lokalnym układzie współrzędnych parku archeologicznego Kato Pafos z wykorzystaniem technologii pozycjonowania RTK. ; W celu porównania wyników badań konieczne było przetransformowanie współrzędnych do jednego układu. Transformację wykonano na podstawie różnych grup punktów dostosowania. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że odbiornik Spectra Precision SP60 i technologia RTX Trimble gwarantują porównywalne wyniki pozycjonowania (na poziomie 4 cm).

Abstract:

In this paper, authors present results of accuracy verification of the Trimble RTX technology. The GNSS receiver Spectra Precision SP60 was used in Cyprus (Kato Paphos Archaeological Park). To evaluate the accuracy of the receiver, two measuring test networks (consisting of 30 and 55 control points) were established. ; All points were determined in four measuring cycles. Additionally, in order to make more advanced analysis of the data, the bases were also measured by using another GNSS receiver - Geomax-Zenith 25. The point positions, in this case, were conducted in the local coordinate system of Kato Paphos Archaeological Park by using RTK positioning technology. ; To make a comparison, it was necessary to transform the coordinates based on different groups of fitting points. Analysis allowed to conclude that the Spectra Precision SP60 receiver and the RTX Trimble technology guarantee repeatable results (on the level of 4 cm) of point positioning measurements.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67497

DOI:

10.2478/ceer-2018-0050

Pages:

49-61

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information