Object structure

Creator:

Golik, Dawid ; Gortych, Marta ; Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Directions of Polderization in the Middle Basin of the Odra River = Kierunki polderyzacji dorzecza Środkowej Odry

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Subject and Keywords:

polder ; flood ; retention ; powódź ; retencja

Abstract_pl:

Za skuteczny sposób walki z żywiołem powodzi przyjmuje się powszechnie budowę wałów przeciwpowodziowych. Konstrukcje te są coraz większe, w miarę przekształcania się rzeki z meandrującej w roztokową i sukcesywnego zagospodarowywania terenów zalewowych oraz zawężania międzywala. Tymczasem warto wrócić do starych rozwiązań i reaktywować dawne poldery zalewowe. ; Na środkowej Odrze aktualnie funkcjonują trzy poldery: Kiełcz-Tarnów Bycki - o pojemności około 15 mln m3, Połupin - o pojemności 70 mln m3 i Krzesin-Bytomiec - o pojemności 20 mln m3. Projektowane są tutaj trzy kolejne zbiorniki: Urad - 30 mln ha, Słubice Górzyca - 60 mln ha i Ługi Górzyckie - 30 mln ha. Autorzy proponują dodatkowo reaktywację siedmiu polderów archiwalnych, o sumarycznej pojemności około 4,9 mln m3.

Abstract:

As an effective way of flood prevention it is widely accepted to construct flood embankments. These structures are getting bigger as the river changes from meandring to successive development of floodplain and narrowing the embankment. Meanwhile, it is worth returning old solutions and reactivating old floodplain polders. ; There are currently three polders on the central Odra River: Kiełcz-Tarnów-Bycki - with a capacity of approximately 15 million m3, Połupin - with a capacity of 70 million m3 and Krzesin-Bytomiec - with a capacity of 20 million m3. Three further reservoirs are designed in: Urad - 30 million ha, Słubice Górzyca - 60 million ha and Ługi Górzyckie - 30 million ha. The authors propose additionally a reactivation of seven archival polders, with total capacity of approximately 4.9 million m3.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0038

Pages:

103-110

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego