Object structure

Creator:

Szewczyk, Piotr ; Szumigała, Maciej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Static equilibrium paths of steel-concrete composite beam strengthened under load = Ścieżki równowagi statycznej stalowo-betonowej belki zespolonej wzmacnianej pod obciążeniem

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Subject and Keywords:

strengthening ; composite beams ; residual stresses ; distortions ; FEM ; wzmocnienia ; belka zespolona ; naprężenia rezydualne ; dystorsje ; MES

Abstract_pl:

W pracy zaprezentowano przykładowe ścieżki równowagi statycznej elementu wzmacnianego pod obciążeniem. Analizie poddano belkę zespoloną stalowo-betonową. Omówiono wpływ metody wzmacniania, wartości obciążeń wstępnych, naprężeń spawalniczych, skurczu betonu oraz wprowadzenia dodatkowego sterowania stanem dystorsji na przebieg ścieżki równowagi statycznej. Wyniki uzyskano na drodze symulacji numerycznych MES a następnie ich słuszność zweryfikowano w badaniach doświadczalnych.

Abstract:

The paper presents exemplary static equilibrium paths of an element strengthened while under load. A steel-concrete composite beam was analyzed. The study discusses the effect of strengthening method, initial load values, welding stress, concrete shrinkage and introduction of additional control of distortion state on the course of static equilibrium path. Results calculated in numerical FEM simulation were verified with experimental data and were found to be consistent.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0022

Pages:

101-111

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego