Obiekt

Tytuł: Cartographic methods of presentation the average transaction prices of the undeveloped land = Kartograficzne metody prezentacji średniej ceny transakcyjnej gruntów rolnych niezabudowanych

Autor:

Ogryzek, Marek ; Ciski, Mateusz

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Streszczenie:

Artykuł przedstawia opis podstawowych metod kartograficznych wykorzystywanych do wizualizacji danych przestrzennych. Podstawą do stworzenia opracowań mapowych były dane o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w województwie warmińsko-mazurskim, pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie. Ujednolicone dane pozwalają na dokładne przedstawienie i uwidocznienie różnic w wybranych metodach kartograficznych. ; Celem artykułu jest opisanie procesu wyboru najlepszej metody przedstawiania danych przestrzennych, poprzez identyfikację struktury danych oraz celu wizualizacji; a także scharakteryzowanie poszczególnych rodzajów ich prezentacji w celu ich potencjalnego wykorzystania do prac związanych z czynnościami wykonywanymi przez osoby zajmujące się zawodowo rynkiem nieruchomości oraz przez osoby prywatne.

Abstract:

The article presents a description of basic cartographic methods used to visualize spatial data. Information on average transaction prices of the undeveloped land in Warmińsko-Mazurskie voivodeship, from The Agricultural Property Agency, Regional Office in Olsztyn, was the basis for map creation. Unified data allows the accurate presentation of information and highlights the differences in selected cartographic methods. ; The objective of this article is to describe the selection process of the best method for presenting spatial data by identifying the data structure and visualization purpose; as well as to describe the different types of data presentation for its potential use for work related to activities performed by professionals dealing with the real estate market and by individuals.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67458

DOI:

10.2478/ceer-2018-0021

Strony:

85-100

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji