Object structure

Creator:

Piontek, Marlena ; Łuszczyńska, Katarzyna ; Lechów, Hanna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Technological moisture as a cause of moulds on building partitions = Wilgoć technologiczna przyczyną występowania grzybów pleśniowych na przegrodach budowlanych

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Subject and Keywords:

technological moisture ; biodeterioration ; moulds ; mould in the building ; wilgoć technologiczna ; biodeterioracja ; grzyby pleśniowe ; pleśń w budynku

Abstract_pl:

Szybkie tempo prac budowlanych powoduje, że materiały techniczne zawierają tzw. wilgoć technologiczną, która umożliwia rozwój organizmów biodeteriogennych na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono badania mikologiczne dwóch obiektów budowlanych w Zielonej Górze, na przegrodach których pojawiły się barwne naloty. ; W pierwszym budynku (blok mieszkalny w stanie deweloperskim) oznaczono 7 gatunków grzybów pleśniowych, z czego dominującym gatunkiem był Cladosporium herbarum. W drugim obiekcie (budynek użyteczności publicznej) zmiany na ścianach pojawiły się tuż po remoncie i były spowodowane przez niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt gatunek grzyba pleśniowego - Strachybotrys chartarum.

Abstract:

The intense pace of construction work means that technical materials contain so-called technological moisture, which enables the development of biodeteriogenic organisms on building partitions. This article presents the mycological analysis of two buildings in Zielona Góra, whose building partitions were affected by colour deposits. ; In the first building (a block of flats in the shell and core condition) 7 species of moulds were determined, of which the dominant one was Cladosporium herbarum. In the second building (public utilities building) changes on the walls appeared just after refurbishment and were caused by a species of mould called Strachybotrys chartarum which is hazardous to human and animal life.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0020

Pages:

76-84

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego