Creator:

Nikel, Łukasz

Contributor:

Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława - red.

Title:

Kompetencje społeczne i aspiracje edukacyjne uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego w wieku szkolnym = Social competences and educational aspirations in school-age children with borderline intellectual functioning

Subject and Keywords:

borderline intellectual functioning ; educational aspirations ; social competences ; fluid intelligence ; assertiveness ; pogranicze funkcjonowania intelektualnego ; aspiracje edukacyjne ; kompetencje społeczne ; asertywność

Abstract_pl:

Celem badania było zbadanie relacji między kompetencjami społecznymi a edukacyjnymi aspiracjami dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego. W badaniu wzięło udział 391 dzieci w wieku szkolnym (od 8 do 12 lat). Dzieci podzielono na następujące grupy: 28 dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego, 266 dzieci z inteligencją przeciętną i 97 dzieci z inteligencją ponadprzeciętną. ; Uzyskane wyniki wskazały, że wśród kompetencji społecznych asertywność była dodatnio, a uległość negatywnie związana z aspiracjami edukacyjnymi dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego. Różnice między poziomem kompetencji społecznych a poziomem aspiracji edukacyjnych przy porównaniu dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego z dziećmi o przeciętnej i ponadprzeciętnej inteligencji okazały się statystycznie nieistotne.

Abstract:

The aim of the study was to aplore the relations between social competences and educational aspirations in children with borderline intellectual functioning. The participants were 391 school-age children (aged between 8 and 12). The children were divided into the following groups: 28 children with borderline intellectual functioning, 266 children with average intelligence, and 97 children with higher-than-average intelligence. ; The obtained results indicated that among social competences assertiveness was positively, and submissiveness was negatively related to educational aspirations in children with borderline intellectual functioning. Te differences between the level of social competences and the level of educational aspirations when comparing children from the borderline intellectual functioning and children with average and above-average intelligence were not statistically significant. ; The level of intelligence was an important moderator of the relationship between social competences and educational aspirations. Social competences explained educational aspirations only in children with borderline intellectual functioning and children with average intelligence. The results suggest that social competences play important role in explaining school success in children with borderline intellectual functioning.

Description:

artykuł zamieszczony w publikacji "Problematyczność inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach"

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

291-306

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego