Object structure

Creator:

Kostrzewski, Józef (1885-1969]

Title:

Archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego. Teka 16, Prusy

Subtitle:

Paleolit - wczesne średniowiecze : kultura tardenuaska ; Paleolit - wczesne średniowiecze : kultura maglemoska ; Paleolit - wczesne średniowiecze : neolit - materiały ogólne ; Paleolit - wczesne średniowiecze : kultura ceramiki grzebykowej ; Paleolit - wczesne średniowiecze : skarby brązowe ; Paleolit - wczesne średniowiecze : materiały z cmentarzysk /EB-HaCD/ ; Paleolit - wczesne średniowiecze : materiały z cmentarzysk /HaCD/ ; Paleolit - wczesne średniowiecze : okres lateński - kultura grobów kloszowych ; Paleolit - wczesne średniowiecze : okres późnolateński ; Paleolit - wczesne średniowiecze : okres rzymski ; Paleolit - wczesne średniowiecze : okres wędrówek ludów ; Paleolit - wczesne średniowiecze : wczesne średniowiecze ; Paleolit - wczesne średniowiecze : - materiały o nieokreślonej chronologii

Subject and Keywords:

Archeologia ; Archeologia polska - 20 w. ; Archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego ; Epoka kamienia ; Kultura epoki brązu ; Kultura epoki żelaza ; Kultura mezolotu ; Kultura pruska ; Prehistoria ; Prusy - archeologia ; Prusy - historia ; Rękopis - 20 w. ; Stanowiska archeologiczne ; Warmia i Mazury - archeologia ; Warmia i Mazury - historia ; Wykopaliska ; Źródła archeologiczne

Description:

[538 k.] ; il., fot., rys. ; Teka: karton, płótno ; Rękopiśmienna kartoteka zabytków archeologicznych, tzw. Archiwum prof. J. Kostrzewskiego

Resource Type:

rękopisy

Format:

application/pdf

Language:

niemiecki ; polski

Rights:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Oryginal Object Identifier:

R-1/T.16

Sources of funding:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Lubuskiego

Project partners:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu