Object structure

Creator:

Sakharov, Volodymyr

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Dynamic reductions for the nonlinear soil-foundation-structure system interactions = Dynamiczne redukcje dla nieliniowego modelowania interakcje systemu grunt-fundament-konstrukcja

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Subject and Keywords:

Finite Element Method (FEM) ; spectral superelement ; diagonal matrix ; SES ; SEB ; explicit method ; VESNA-DYN ; high-rise buildings ; nonlinear analysis ; metoda elementów skończonych (MES) ; superelementy spektralne ; macierz diagonalna ; metoda jawna ; budynek wysokościowy ; analiza nieliniowa

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono nowe dynamiczne superelementy dla redukcji DOF (stopni swobody). Proponowane superelementy spektralne (SES) są oparte na metodzie współrzędnych normalnych (wykożystanie niecałego spektrum ciestotliwosci własnej). Zostały przedstawione opracowane superelementy z węzłami podstawowymi (SEB) dla niejednorodnych układów. ; Proponowane superelementy zapewniają uzyskanie przekątnej macierzy mas, które pozwalają wykorzystać efektywnie metod jawnych. Zostały pokazane wyniki analizy nieliniowej z wykorzystaniem proponowanej metody redukcji dla grupy budynków wielopiętrowych. Obliczenia zostały przeprowadzone metodą jawną za pomocą Automatyzowanego Systemu Badań Naukowych (ASSR) ?VESNA-DYN?.

Abstract:

The article presents new dynamic superelements for DOF (degrees of freedom) reduction. Proposed spectral superelements (SES) are based on the method of normal coordinates. The developed superelements with basis nodes (SEB) for the inhomogeneous systems are also shown. ; Proposed superelements ensure to obtain the diagonal matrix of masses which allow to use the efficiency of explicit method. The results of nonlinear analysis using proposed reduction method for the group of high-rise building are presented. The calculations were performed by explicit method with the help of Automated System of Scientific Research (ASSR) ?VESNA-DYN?.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0012

Pages:

146-158

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego