Object

Title: Limit analysis of thin-wall metal frames taking into account their foundations rigidity = Analiza nośności granicznej ram cienkościennych przy uwzględnieniu sztywności ich fundamentów

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 1 (2018)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono model matematyczny problemu optymalizacji nośności granicznej oraz przystosowania dla ram cienkościennych metalowych pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Autorzy zakładają sprężysto-plastyczne wyboczenie przy zginaniu w jednej płaszczyźnie, bez poprzecznego skrętnego wyboczenia elementów przy idealnie sprężysto-plastycznym odkształceniu materiałów ram. ; Zgodne z ustaleniami EuroCode, zostały opisane cechy charakterystyczne takich ram, biorąc pod uwagę sztywność ich fundamentów. Przeanalizowano problem definicji ekwiwalentnego jednorodnego współczynnika momentu dla ram przy obciążeniu wielokrotnie zmiennym, kiedy wykres momentów nie jest stały. Przeanalizowano również klasyfikację połączeń w zależności od ich sztywności. ; Opisano przypadki, w których nie zostały spełnione warunki sztywności. Opracowano warianty rozwiązywania takich zadań dla ram cienkościennych metalowych, dla których istnieje rozbieżność między początkowym i rzeczywistym modelem obliczeniowym sztywności. Zostało to przedstawiono na zasadniczym schemacie procesu iteracji. Na przykładzie numerycznym przedstawiono problemy, związane z uwzględnieniem sztywności połączeń na ostatnim etapie optymalnego projektowania metalowych ram cienkościennych.

Abstract:

In this paper, the mathematical model of shakedown optimization problem of limit analysis for the thin-wall metal frames under variable quasi-static loads is presented. Authors assume the elastic-plastic flexural buckling in one plane without lateral torsional buckling behavior of members on conditions of the ideal elastic-plastic behaviour of the frames materials. ; According to Eurocodes requirements, the features of these frames taking into account rigidity of their foundations are described. There is problem with definition equivalent uniform moment factors for frames under variable quasi-static loads, because moment diagram is not constant. Classification of joints by stiffness was analyzed. The cases when the conditions of rigidity are not satisfied were described. ; The variants of solving tasks for thin-wall metal frames have been developed, for which there is a discrepancy between the classification by stiffness of the column base and the initial design model. It?s demonstrated on the principle scheme of the iteration process. With the help of numerical example, the problems which deal with classification of joints by stiffness on the final step of the optimal design of the thin-wall metal frames were performed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:63717

DOI:

10.2478/ceer-2018-0010

Pages:

115-129

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information