Object

Title: Elastomer spacers in fire conditions = Podkładki elastomerowe w warunkach pożarowych

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Abstract_pl:

W artykule analizowano odporność ogniową uszczelnień złączy liniowych wykonanych z podkładek elastomerowych EPDM. Geometria podkładek elastomerowych jest ważna nie tylko pod względem ich nośności w warunkach normalnych - grubość, szerokość i głębokość zagłębienia podkładek, mają również wpływ na odporność ogniową. ; W artykule przetestowano uszczelnienia złączy liniowych o różnych grubościach i szerokościach. W opisywanym badaniu sprawdzano izolacyjność ogniową i szczelność ogniową dla różnych wariantów. Z dokonanych pomiarów wynikają stosunkowo małe prędkości degradacji cieplnej, biorąc pod uwagę, że EPDM jest materiałem palnym.

Abstract:

In the paper, fire resistance of linear joints seal made of elastomer spacers under standard fire conditions, and thermal degradation range of EPDM elastomeric spacers are investigated. The geometry of elastomer spacer joints is important not only for their load capacity under normal conditions - thickness, width, and cavity depth can also influence fire resistance performance. ; Linear joints of different thicknesses and widths have been tested. The fire insulation and fire integrity were verified for various arrangements. Relatively low thermal degradation rates have been measured, given that EPDM is a combustible material.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61973

DOI:

10.1515/ceer-2017-0039

Pages:

109-119

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information