Object structure

Creator:

Sędłak, Bartłomiej ; Roszkowski, Paweł ; Sulik, Paweł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Fire insulation of aluminum glazed partitions depending on the infill solution of framework profiles = Izolacyjność ogniowa aluminiowych przeszklonych ścian działowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Subject and Keywords:

glazed partition ; aluminium profile ; insulation insert ; fire resistance ; fire integrity ; fire insulation ; ściana przeszklona ; profile aluminiowe ; wkład izolacyjny ; odporność ogniowa ; szczelność ogniowa ; izolacyjność ogniowa ; bezpieczeństwo pożarowe

Abstract_pl:

Ściana działowa jest rodzajem wewnętrznej ściany budynku i nie powinna przenosić innych obciążeń konstrukcyjnych niż ciężar własny. W przypadku obszaru dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego powinny m.in. spełniać wymagania z zakresu odporności ogniowej, dotyczące kryteriów szczelności i izolacyjności. ; W artykule przedstawiono porównanie wyników badań w zakresie odporności ogniowej aluminiowych przeszklonych ścian działowych w przypadku różnego stopnia wypełniania profili ich szkieletu. Ponadto szeroko omówione zostały główne problemy związane z odpornością ogniową aluminiowych przeszklonych ścian działowych, w tym metodyka badań i sposób klasyfikacji elementów tego typu oraz stosowane w nich specjalne rozwiązania techniczne pozwalające na osiągnięcie wymaganych właściwości. ; W Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzone zostały dwa badania w zakresie odporności ogniowej aluminiowych przeszklonych ścian działowych o takich samych wymiarach i identycznym schemacie konstrukcyjnym, różniące się od siebie rodzajem zastosowanych przeszkleń oraz sposobem wypełnienia profili szkieletu (ilością zastosowanych wkładów izolacyjnych). ; Celem badania było porównanie izolacyjności ogniowej obu próbek. Zarejestrowane wyniki przeprowadzonych badań pokazują wpływ sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego na właściwości izolacyjne aluminiowych przeszklonych ścian działowych, w warunkach oddziaływania ognia i wysokiej temperatury.

Abstract:

This paper presents the main problems related to the fire resistance of aluminium glazed partitions. It discusses technical solutions used in partition systems with a specific fire resistance class, as well as a procedure and the general principles of classification of fire resistance for structures of this type. ; Moreover, the paper presents the comparison of fire resistance test results of glazed partition test specimens, depending on the volume of insulation inserts placed inside the aluminium structure profiles. To made the comparison the specimens with the same transom - mullion structure were tested with two filling solutions - with same profiles filled only in the middle part and fully filled.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0038

Pages:

91-107

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego