Object

Title: Application of the Mathar method to identify internal stress variation in steel as a welding process result = Wykorzystanie metody Mathara do identyfikacji zmian naprężeń wewnętrznych w materiale stalowym po procesie spawania

Creator:

Kowalski, Dariusz

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 25 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zastosowanie metod identyfikacji stanu naprężeń wewnętrznych występujących w płaskich materiałach stalowych. Materiał stalowy blachy badany był w stanie dostawy oraz po procesie jego łączenia za pomocą elektrycznego spawania łukowego. Do oceny stanu naprężeń wewnętrznych w badanych elementach wykorzystano dwie metody identyfikacji zamiany tego stanu. ; Pierwszą, była nieniszcząca metoda badawcza oparta na pomiarach z wykorzystaniem lokalnego, zewnętrznego pola magnetycznego i pomiarze wyindukowanego napięcia, które zawiera szum Barkhausena. Na podstawie jego analizy można określić stan naprężeń wewnętrznych materiału jaki występuje w jego przypowierzchniowej warstwie. ; Drugą była opisana w niniejszym artykule, metoda półtrepanacyjna Mathara, polegająca na tensometrycznym pomiarze zmiany odkształceń badanego materiału w trakcie powstawania kontrolowanego ubytku materiału w postaci wierconego otworu nieprzelotowego. Fakt zmiany rozkładu naprężeń wewnętrznych w badanym materiale wynikał zastosowanego sposobu połączenia elementów poprzez spawanie. ; Proces łączenia elementów płaskich spowodował powstanie nowego oraz zmianę istniejącego rozkładu naprężeń wewnętrznych. Proces spawalniczy wygenerował również odkształcenia pospawalnicze w łączonych elementach, które są odpowiedzią na nadmierną ich zmianę naprężeń wewnętrznych.

Abstract:

The paper deals with the method to identify internal stresses in two-dimensional steel members. Steel members were investigated in the delivery stage and after assembly, by means of electric-arc welding. In order to perform the member assessment two methods to identify the stress variation were applied. ; The first is a non-destructive measurement method employing local external magnetic field and to detecting the induced voltage, including Barkhausen noise The analysis of the latter allows to assess internal stresses in a surface layer of the material. ; The second method, essential in the paper, is a semi-trepanation Mathar method of tensometric strain variation measurement in the course of a controlled void-making in the material. Variation of internal stress distribution in the material led to the choice of welding technology to join. ; The assembly process altered the actual stresses and made up new stresses, triggering post-welding stresses as a response for the excessive stress variation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61802

DOI:

10.1515/ceer-2017-0024

Pages:

125-136

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 25

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information